Llicència de Navegació

Llicència de Navegació

Llicència de Navegació SENSE EXAMEN per 70 €

Tot inclòs: 2 Teoria + 4 pràctiques + expedició títol/gastos administratius.

Image

La Llicència de Navegació permet governar embarcacions (motor i vela) amb una eslora de fins a 6 m i motos d'aigua sense límit de potència, amb la potència per la qual estigui homologada l'embarcació pel fabricant. Navegació diürna sempre que no s'allunyin més de dues milles nàutiques de la costa. Motos nàutiques (Jet ski) de classe C sense límit de potència

El títol requereix una preparació teòrica de dues hores, així com unes pràctiques de seguretat i navegació de 4 hores en una embarcació homologada de l'Escola Nàutica El Pirata per a la realització d'aquestes pràctiques amb base al Port Olímpic de Barcelona.

Si es té el Titulín o Autorització federativa només serà necessari realitzar les 4 hores de pràctiques de navegació a l'Escola Nàutica El Pirata per obtenir la Llicència de Navegació.

Les pràctiques de seguretat i navegació, homologades, es realitzaran al Port Olímpic de Barcelona en una embarcació homologada.

Les pràctiques tindran una durada de 4 hores en les què s'impartirà el següent temari:

 • 1. Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar. Coneixement i maneig del material de seguretat, revisió dels punts crítics de l'embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 • 2. Motors. Identificació dels elements de la instal·lació propulsora. Arrencada del motor i comprovacions de funcionament.
 • 3. Cordam. Ús de caps i nusos bàsics.
 • 4. Maniobres. Maniobres en dàrsena, atracadors i desatraques. Velocitat de seguretat.
 • 5. Fondeig, vigilància i control de la derrota. Maniobra de fondeig i virada de l'àncora. Precaucions amb banyistes i bussejadors.
 • 6. Maniobres de seguretat

Depenent de les condicions meteorològiques, es podrà proporcionar certa flexibilitat en el desenvolupament i la realització de les pràctiques.
Avaluació de les pràctiques: L'instructor avaluarà la capacitat del examinat segons els següents punts exposats, podent suspendre l'alumne si no compleix qualsevol punt dels exposats.

 • Puntualitat i assistència. No està permesa una assistència inferior al 95%.
 • Per poder fer les pràctiques l'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola.
 • Participació activa per part de l'alumne, i haurà de ser perceptiu a la formació.

Requisits per a les pràctiques a l'embarcació
 • En funció de l'època i les condicions meteorològiques l'alumne haurà de portar roba adequada.
 • El calçat de l'alumne haurà de ser sola de goma blanca o neutra.
 • És recomanat l'ús de crema solar, gorra i ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques
Les escoles nàutiques estan obligades a notificar a la Generalitat de Catalunya diversos dies abans de la celebració de les pràctiques tant de ràdio com totes les de navegació del nombre d'assistents a les mateixes. Per aquesta raó és condició indispensable per poder realitzar-les avisar a l'escola amb 4 dies d'antelació suficient l'interès en realitzar-les, així com realitzar el seu pagament.
Una vegada que l'escola nàutica ha notificat a la Generalitat la relació d'alumnes, aquesta ja no podrà canviar-se a no ser que sigui per causa de força major demostrable *. Si un alumne no es presenta no se'l podrà evaluar i no se li reconeixerà la pràctica, però estarà ocasionant un perjudici a altres alumnes que no han pogut ocupar la seva plaça i a l'escola nàutica que no podrà vendre aquesta plaça.
 • Ser major de 18 anys o 16 anys amb autorització paterna.
 • Acreditar la superació d’un reconeixement mèdic realitzat d’acord amb els requisits exigits a la normativa.
 • Acreditar unes pràctiques obligatòries bàsiques de seguretat i navegació (només si no es té el “titulín”)
PREU: 70 € Tot inclòs (2h Teoria + 4h Pràctiques + IVA+ Expedició)

Informació de contacte

C/ del Rosselló, 488 - Escala C, 3º 4ª - 08025 Barcelona
0034 655 95 90 45
0034 683 24 39 18
info@escolanauticaelpirata.com

Informació

Algun dubte?