Pack Pràctiques Capità de Iot

Pack Pràctiques Capità de Iot

Pack Pràctiques Capità de Iot per 450 €

Image

Per a l'obtenció d'aquest títol és necessari dur a terme prèviament les pràctiques homologades de seguretat i navegació, amb una durada de 48 hores, i també la formació de ràdio-operador de curt abast. La nova normativa indica que aquestes últimes han d'haver estat realitzades prèviament amb el títol PER, PNB o Patró de Iot.

En el cas de voler obtenir l'habilitació per al govern d'embarcacions a vela s'hauran de realitzar unes pràctiques de vela d'una durada no inferior a les 16 hores. Aquestes pràctiques de Vela només s'han de fer en una ocasió. És a dir, si vostè ha realitzat prèviament aquestes pràctiques per al curs PER, PNB o Patró de Iot, ja no serà necessari realitzar-les per a aquestes pràctiques. L' alumne també tindrà a la seva disposició el curs de ràdio-operador de llarg abast, que és de caràcter voluntari.

Totes les pràctiques homologades es podran realitzar abans o després de l'examen teòric amb un màxim de 18 mesos.

Per a l'obtenció del títol de capità de iot, són necessàries les pràctiques reglamentàries de seguretat i navegació, les quals han de tenir una durada mínima de 48 hores. D'aquestes, com a mínim 36h han de ser amb règim de travessia i cada alumne haurà de realitzar una guàrdia de navegació completa de dia i una de nit.

Les practiques de seguretat i navegació estan orientades principalment a la travessia i navegació segura dins de les atribucions que suposa la titulació de Capità de Iot, per la qual cosa no es vol entrar de nou amb aquelles qüestions que ja han estat realitzades amb les titulacions inferiors.

Per una travessia i navegació segura, es pretén incrementar l’estància al mar  perquè l’alumne es pugui habituar a la duració de les navegacions que podria realitzar amb aquest títol. Per una correcta assimilació dels objectius a aconseguir, és de vital importància establir un règim de guàrdies durant la realització de les practiques i les tasques més comunes d’aquestes. Els objectius a aconseguir els classifiquem amb 5 apartats que son:

 • Utilització del material de seguretat i contra incendis.
 • Preparació de la derrota.
 • Comprovacions abans de sortir a la mar.
 • Guàrdia efectiva de navegació.
 • Navegació.
Les pràctiques homologades de vela de 16h de durada, només es fan un cop per obtenir una titulació nàutica esportiva, és a dir si l'alumne ja ha realitzat prèviament aquestes pràctiques no haurà de tornar a realitzar-les per a aquest títol. Les pràctiques reglamentàries de navegació a vela s'han de fer en un veler de més de 6 metres d'eslora, es faran en règim de singladura, amb una durada mínima de 16 hores (una parada d'1 hora cada 4 hores de navegació). El temari d'aquestes és el següent:

 • Teoria de la navegació a vela
 • Cordam i veles
 • Maniobres a vela
 • Maniobres a vela avançades
 • Maniobres de seguretat
 • Seguretat en la navegació a vela
Avaluació de les pràctiques: L'instructor avaluarà la capacitat del examinat segons els següents punts exposats, podent suspendre l'alumne si no compleix qualsevol punt dels exposats.

 • Puntualitat i assistència. No està permesa una assistència inferior al 95%.
 • Per poder fer les pràctiques l'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola.
 • Participació activa per part de l'alumne, i haurà de ser perceptiu a la formació.

Requisits per a les pràctiques a l'embarcació

 • En funció de l'època i les condicions meteorològiques l'alumne haurà de portar roba adequada.
 • El calçat de l'alumne haurà de ser de sola de goma blanca o neutra.
 • És recomanat l'ús de crema solar, gorra i ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques
Les escoles nàutiques estan obligades a notificar a la Generalitat de Catalunya diversos dies abans de la celebració de les pràctiques tant de ràdio com totes les de navegació del nombre d'assistents a les mateixes, per aquesta raó és condició indispensable per poder realitzar-les el avisar l'escola amb 4 dies d'antelació suficient l'interès per realitzar-les, així com realitzar el seu pagament.

Una vegada que l'escola nàutica ha notificat a la Generalitat la relació d'alumnes, aquesta ja no es podrà canviar a no ser que sigui per causa de força major demostrable *. Si un alumne no es presenta no se'l podrà avaluar i no se li reconeixerà la pràctica, a part de que estarà ocasionant un perjudici a altres alumnes que no han pogut ocupar la seva plaça i a l'escola nàutica que no podrà vendre aquesta plaça.
48h Seguretat i Navegació + IVA: 450€

Informació de contacte

C/ del Rosselló, 488 - Escala C, 3º 4ª - 08025 Barcelona
0034 655 95 90 45
0034 683 24 39 18
info@escolanauticaelpirata.com

Informació

Algun dubte?