Pack Pràctiques Patró de Iot

Pack Pràctiques Patró de Iot

Pack Pràctiques Patró de Iot per 450 €

Image

La titulació Patró de Iot permet el govern d’embarcacions d’esbarjo a motor de fins a 24m d’eslora, que faculta per navegar a la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a la mateixa, traçada a una distància de 150 milles nàutiques.

Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d’acord amb les seves característiques tècniques.

Per obtenir la titulació cal realitzar, a més d’un examen teòric, unes pràctiques homologades de seguretat i navegació: Aquestes pràctiques s’han de fer en una escola homologada, com ho és Escola Nàutica El Pirata, que serà qui avaluï i certifiqui que han estat realitzades correctament.

Per governar embarcacions a vela, s’han de realitzar les pràctiques homologades de vela. Aquestes pràctiques si s’han realitzat prèviament per a les titulacions PNB o PER, ja no serà necessari tornar-les a fer.

De forma voluntària, l’alumne podrà realitzar la formació de Ràdio Operador de Llarg Abast.

Per a l'obtenció del títol de Patró de iot, són necessàries les pràctiques reglamentàries de seguretat i navegació, les quals han de tenir una durada mínima de 48 hores. D'aquestes, com a mínim 36h han de ser en règim de travessia i cada alumne haurà de realitzar una guàrdia de navegació completa de dia i una de nit.

Les pràctiques de seguretat i navegació estan orientades principalment a la travessia i navegació segura dins de les atribucions que suposa la titulació de Patró de Iot, per la qual cosa no es vol entrar de nou amb aquelles qüestions que ja han estat realitzades amb les titulacions inferiors.

Per una travessia i navegació segura, es pretén incrementar l’estància al mar perquè l’alumne es pugui habituar a la duració de les navegacions que podria realitzar amb aquest títol. Per una correcta assimilació dels objectius a aconseguir, és de vital importància establir un règim de guàrdies durant la realització de les practiques i les tasques més comunes d’aquestes. Els objectius a aconseguir els classifiquem en 5 apartats que són:

 • Utilització del material de seguretat i contra incendis
 • Preparació de la derrota
 • Comprovacions abans de sortir a la mar
 • Guàrdia efectiva de navegació
 • Navegació. Prendre marcacions i demores
Les pràctiques homologades de vela de 16h de durada, només es fan un cop per obtenir una titulació nàutic esportiu, és a dir si l'alumne ja ha realitzat prèviament aquestes pràctiques no haurà de tornar a realitzar per al títol. Les pràctiques reglamentàries de navegació a vela s'han de fer en un veler de més de 6 metres d'eslora, es faran en règim de singladura, amb una durada mínima de 16 hores (una parada d'1 hora cada 4 hores de navegació). El temari d'aquestes és el següent:
 • Teoria de la navegació a vela
 • Eixàrcia i espelmes
 • Maniobres a vela
 • Maniobra a vela avançada
 • Maniobres de seguretat
 • Seguretat en la navegació a vela
Avaluació de les pràctiques: L'instructor avaluarà la capacitat del examinat segons els següents punts exposats, podent suspendre l'alumne si no compleix qualsevol punt dels exposats.
 • Puntualitat i assistència. No està permesa una assistència inferior al 95%
 • Per poder fer les pràctiques l'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola
 • Participació activa per part de l'alumne, i haurà de ser perceptiu a la formació

Requisits per a les pràctiques en embarcació

 • En funció de l'època i les condicions meteorològiques l'alumne haurà de portar roba adequada
 • El calçat de l'alumne haurà de ser de sola de goma blanca o neutra
 • És recomanat l'ús de crema solar, gorra i ulleres de sol

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques


Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques
Les escoles nàutiques estan obligades a notificar a la Generalitat de Catalunya diversos dies abans de la celebració de les pràctiques tant de ràdio com totes les de navegació del nombre d'assistents a les mateixes, per aquesta raó és condició indispensable per poder realitzar-les el avisar la escola amb 4 dies anticipació suficient l'interès en realitzar-les, així com realitzar el seu pagament.
Una vegada que l'escola nàutica ha notificat a la Generalitat la relació d'alumnes, aquesta ja no podrà canviar-se a no ser que sigui per causa de força major demostrable *. Si un alumne no es presenta no se li podrà evaluar i no se li reconeixerà la pràctica, però estarà ocasionant un perjudici a altres alumnes que no han pogut ocupar la seva plaça i a l'escola nàutica que no podrà vendre aquesta plaça.
48h Seguretat i Navegació + IVA: 450€

Informació de contacte

C/ del Rosselló, 488 - Escala C, 3º 4ª - 08025 Barcelona
0034 655 95 90 45
0034 683 24 39 18
info@escolanauticaelpirata.com

Informació

Algun dubte?