Pack Pràctiques PER

Pack Pràctiques PER

Pack Pràctiques PER per 290 €

Image

La titulació PER (patró embarcacions d’esbarjo) permet el govern d’embarcacions d’esbarjo a motor de fins a 15 metres d’eslora, que faculta per navegar a la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a la mateixa, traçada a 12 milles d’aquesta. També faculta per a la navegació entre illes dins de l’arxipèlag balear i canari. Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d’acord amb les seves característiques tècniques.

Per obtenir la titulació cal realitzar, a més d’un examen teòric, unes pràctiques homologades de navegació i de ràdio-operador de curt abast; aquestes pràctiques s’han de fer en una escola homologada que serà qui avaluï i certifiqui que han estat realitzades correctament.

Les pràctiques de motor, homologades, es realitzen al Port Olímpic de Barcelona amb embarcacions homologades. La seva durada és de 16h.

El temps total de les pràctiques es divideix amb 8 apartats:

 • 1. Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar
 • 2. Planificació de la derrota i lluita contra incendis
 • 3. Motors i instal·lació elèctrica
 • 4. Manteniment de l'embarcació, prevenció de la contaminació i cordam
 • 5. Maniobres
 • 6. Fondeig, vigilància i control de la derrota
 • 7. Navegació
 • 8. Maniobres de seguretat.

Les pràctiques homol·logades de vela de 16h de duració, només caldrà realitzar-les una vegada per obtenir una titulació nàutica esportiva, es a dir, si l’alumne ja ha realitzat prèviament aquestes pràctiques no haurà de tornar-les a fer per el títol PER. Les pràctiques reglamentaries de navegació a vela s’hauran de realitzar amb un veler de més de 6 metres d’eslora, es faran amb règim de singladura, tenint una duració mínima de 16 horas (una parada de 1 hora cada 4 hores de navegació). El temari d’aquestes es el següent:


 • Teoria de la navegació a vela
 • Cordam i veles
 • Maniobres a vela
 • Maniobres a vela avançades
 • Maniobres de seguretat
 • Seguretat amb la navegació a vela
Avaluació de les pràctiques: L'instructor avaluarà la capacitat del examinat segons els següents punts exposats, podent suspendre l'alumne si no compleix qualsevol punt dels exposats.

 • Puntualitat i assistència. No està permesa una assistència inferior al 95%
 • Per poder fer les pràctiques l'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola
 • Participació activa per part de l'alumne, i haurà de ser perceptiu a la formació
Requisits per a les pràctiques l'embarcació

 • En funció de l'època i les condicions meteorològiques l'alumne haurà de portar roba adequada
 • El calçat de l'alumne haurà de ser de sola de goma blanca o neutra
 • És recomanat l'ús de crema solar, gorra i ulleres de sol

PREUS PRÀCTIQUES:

 • 16h Seguretat i Navegació + 12h  R.O.C.A. + IVA: 290€
 • 16h Seguretat i Navegació + 12h R.O.C.A. + 16h Vela + IVA: 480€
 • 16h Seguretat i Navegació + 12h R.O.C.A. + 16h Vela + 48h Ampli. Illes (Barna-Menorca-Barna) + IVA: 700€

Informació de contacte

C/ del Rosselló, 488 - Escala C, 3º 4ª - 08025 Barcelona
0034 655 95 90 45
0034 683 24 39 18
info@escolanauticaelpirata.com

Informació

Algun dubte?