Pack Pràctiques PNB

Pack Pràctiques PNB

Pack Pràctiques PNB per 145 €

La titulació PNB permet el govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 8 metres d'eslora

Image

La titulació PNB (Patró Navegació Bàsica) permet el govern d’embarcacions d’esbarjo a motor de fins a 8 metres d’eslora, sempre que l’embarcació no s’allunyi més de 5 milles en qualsevol direcció d’un port, marina o lloc d’abric.

Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d’acord amb les seves característiques tècniques i potència per la qual estigui homologada la moto d’aigua.

Per obtenir la titulació cal realitzar, a més d’un examen teòric, unes pràctiques homologades de navegació i de radiocomunicacions; aquestes pràctiques s’han de fer en una escola homologada, que serà qui certifiqui que han estat realitzades correctament.

Atribucions complementàries:

Govern d’embarcacions a vela , sempre que es realitzin les pràctiques homologades de vela . Aquestes pràctiques tenen una durada de 16 hores i si es realitzen per al PNB no serà necessari tornar-les a realitzar per a la resta de les titulacions.

*El curs de Radiocomunicacions (4h) pot ser substituït pel de ràdio-operador de curt abast (12h) de manera que complementa la titulació PNB i amb l’avantatge que aquest curs ja no s’haurà de tornar a realitzar-lo en les titulacions superiors: PER, Patró Iot, Capità Iot.

– Ser major de 18 anys o 16 anys amb autorització paterna.
– Aprovar l'examen teòric corresponent.
– Acreditar la superació d'un reconeixement mèdic realitzat d'acord amb els requisits exigits a la normativa. Aportar un certificat mèdic en vigor.
– Acreditar unes pràctiques obligatòries bàsiques de seguretat i navegació.
– Acreditar unes pràctiques obligatòries de radiocomunicacions o el títol de ràdio-operador de curt abast.
Definicions de:
- Casc, estructura, equip de fondeig, timó, hèlix, dimensions, terminologia

Elements d'amarratge i fondeig:
- Elements d'amarratge
- Nusos
- Fondeig

Seguretat a la mar:
- Estabilitat
- Comprovacions abans de fer-se a la mar
- Mesures a prendre a bord amb mal temps
- Tempestes elèctriques
- Baixa estabilitat
- Aigües someres
- Material de seguretat
- Home a l'aigua
- Remolc
- Salvament Marítim

Legislació:
- Normes que afecten a les embarcacions d'esbarjo
- Limitacions a la navegació
- Bussos i banyistes.
- Prevenció de la contaminació
- Pavelló nacional
- Salvament
- Protecció d'espais naturals del medi marí

Abalisament. Normativa IALA.
 
Reglament Internacional per Prevenir Abordatges a la Mar (RIPA):
- Generalitats. Regles 1 a 3. Regles de rumb i govern. Regles 4 a 19. Llums i Marques. Regles 20, 21 i 23 a 31.
- Senyals acústics i lluminosos. Regles 32 a 37. Senyals de perill.
- Annex IV. QUEDA EXPRESSAMENT EXCLÒS: Regla 22 i Annexos I, II i III. Qualsevol interpretació que no s'ajusti a l'escrit textualment en el Reglament

(Es pot veure amb detall al BOE núm. 247 dissabte 11 octubre 2014 Secc. I. Pàg. 83009)

Material necessari:
- DNI original i certificat mèdic.
- Llapis i goma d'esborrar, compàs, regle, escaire, cartabó, transportador d'angles, bolígraf, calculadora (no ha de ser programable).

L'examen es compon de 27 preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre possibles respostes cadascuna. Sent la seva durada màxima de 45 minuts. L'examen es corregirà mitjançant un doble criteri de valoració, de manera que per aconseguir l'aprovat s'haurà de respondre correctament un mínim de 17 preguntes, no permetent-se en certes matèries, superar un nombre màxim d'errors: a) D'abalisament, màxim 2 errors permesos. b) Reglament, màxim 5 errors permesos

Resum :
- Durada: Temps màxim: 45 minuts.

Examinador: l'Administració
- Preguntes totals (tipus test): 27, errors 10p
- Abalisament, 5 errors 2p
- Ripa 10, errors 5 p
- Resta 12, fallades 3 p

EXAMEN COMPLEMENTARI PER AL PER (pas PNB a PER)
- Temps màxim examen 45 minuts
- Preguntes totals 18, errors 3p
- Carta 4, errors 2p
- Resta 14, fallades 1

(Si se suspèn PER i es compleix amb els requisits PNB val per al mateix durant 2 convocatòries)

  • 8h Seguretat i Navegació + 4h Radiocomunicacions + IVA: 145€
  • 8h Seguretat i Navegació + 12h R.O.C.A. + IVA: 240€
  • 8h Seguretat i Navegació + 4h Radiocomunicacions + 16h Vela + IVA: 329€
  • 8h Seguretat i Navegació + 12h R.O.C.A. + 16h Vela + IVA: 420€

Informació de contacte

C/ del Rosselló, 488 - Escala C, 3º 4ª - 08025 Barcelona
0034 655 95 90 45
0034 683 24 39 18
info@escolanauticaelpirata.com

Informació

Algun dubte?