Pràctiques Vela

Pràctiques Vela

Image

Les pràctiques homologades a vela són voluntàries per obtenir les titulacions PNB, PER, Patró de iot i Capità de iot, però són obligatòries per estar habilitat per treure embarcacions a vela. S'han de fer en una sola OCASIÓ i ja serviran per a les altres titulacions. La durada de les pràctiques és de 16h.

  • Teoria de la navegació a vela
  • Cordam i veles
  • Maniobres a vela
  • Maniobres a vela avançades
  • Maniobres de seguretat
  • Seguretat amb la navegació a vela

16h Navegació a Vela: 190€ Tot inclòs.